หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นโยบายเว็บไซต์
 
นโยบายเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง
Website Policy of (Organization/Website)
จัดทำเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 
1. วัตถุประสงค์
  องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการแก่ประชนชนในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง ได้แจ้งให้ทราบบนเ