หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  1154 1 10 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือจำหน่ายผู้สูงอายุออกจากระบบสารสนเทศฯ  465 1 15 มิ.ย. 2560
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   763 1 22 มี.ค. 2560
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ  581 1 7 มี.ค. 2560
ยินดีด้วยค่ะ  482 0 15 ก.ค. 2559
  (1)  

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965