พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งให้บริการท่านในด้านต่างๆเป็นอย่างไร
ดีมาก ( 18 )
72.00%
ดี ( 7 )
28.00%
พอใช้ ( 0 )
0.00%
ปรับปรุง ( 0 )
0.00%