หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 นางสาวทองหล่อ นาถนฤบดี
ปลัด อบต.


นางสาวนุสรา พึ่งไชย
รองปลัด อบต.
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวผุสดี ศรีเพ็ญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสายรุ้ง ปั้นเพ็ง
ครู


นางอารียา คำเอม
ครู


นางสาวกาญจนา เณรหลำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุดารัตน์ หร่ายพันธ์
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุนิษา บัวทอง
คนงานทั่วไป


นางวาสนา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
(แม่ครัว)