หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 นางสาวทองหล่อ นาถนฤบดี
ปลัด อบต.


นางสาวนุสรา พึ่งไชย
รองปลัด อบต.
 
กองช่าง
 


นายทวี เพ็ชรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายภานุวัฒน์ ภู่น้อย
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวศิริพร วิเศษแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ