หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
แนวปฏิบัติทางด้านจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่นตำบลท่านั่ง [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ท่านั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนวยหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)