หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขั้นตอนการร้องเรียน [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ท่านั่ง [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564) [ 24 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)