หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต. [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)