หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  3 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563  2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  2 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง  29 มิ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  29 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  26 มิ.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  18 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  1 มิ.ย. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563  5 พ.ค. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563  28 เม.ย. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-023 สายบ้านวังทอง-บ้านท่านั่ง หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เม.ย. 2563 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้ายประกาศโครงการก่อสร้างคสล.ม.2 บ้านเนินแค(ถนนสายกลุ่มบ้านหนองอ้อ)  14 เม.ย. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อนุมัติประกาศผลการคัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  10 เม.ย. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคาจ้างสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-023 สายบ้านวังทอง-บ้านท่านั่ง หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เม.ย. 2563 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563  26 มี.ค. 2563 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่5(บ้านวังแดง)  4 มี.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่4 (บ้านท่านั่ง-ยี่มุ่ย)  4 มี.ค. 2563 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965