หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563  7 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  7 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  16 พ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.ท่านั่งเรื่องการสำรวลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  12 พ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.ท่านั่งเรื่องแจ้งกำหนดดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีพ.ศ.2564  12 พ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  16 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม(แบบ งส.1)และแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรายไตรมาส 4 งวดกรกฎาคม-กันยายน 2563  9 ต.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  9 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายการโอนเงินจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม  9 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องขอปรับลดภาษีสำหรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563  3 ก.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  3 ก.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563  3 ก.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  7 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://covid.m-society.go.th/  21 ก.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25663 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25663  14 ก.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในพื้นที่เสี่ยงของตำบลท่านั่ง วันที 28 เมษายน 2563  30 เม.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร  16 เม.ย. 2563 49
  (1)     2      3      4   
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965