หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  17 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  14 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  24 ธ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  4 ธ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง  21 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562  10 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562  8 ก.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562  3 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  25 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562  4 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562  2 พ.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม- มีนาคม 2562  26 เม.ย. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562  9 เม.ย. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  8 มี.ค. 2562 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562  8 ก.พ. 2562 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  16 ม.ค. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561  7 ม.ค. 2562 121
  (1)     2      3   
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965