หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  1 มิ.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563  5 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในพื้นที่เสี่ยงของตำบลท่านั่ง วันที 28 เมษายน 2563  30 เม.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563  28 เม.ย. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-023 สายบ้านวังทอง-บ้านท่านั่ง หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เม.ย. 2563 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร  16 เม.ย. 2563 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้ายประกาศโครงการก่อสร้างคสล.ม.2 บ้านเนินแค(ถนนสายกลุ่มบ้านหนองอ้อ)  14 เม.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563  10 เม.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่2 เดือน มกราคม 2563 - 31 เดือน มีนาคม 2563  10 เม.ย. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อนุมัติประกาศผลการคัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  10 เม.ย. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคาจ้างสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-023 สายบ้านวังทอง-บ้านท่านั่ง หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เม.ย. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุดตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ตำบลท่านั่ง  2 เม.ย. 2563 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563  26 มี.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่านั่ง ป้องกันการระบาด โควิด-19  20 มี.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านั่ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง  18 มี.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  9 มี.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่5(บ้านวังแดง)  4 มี.ค. 2563 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965