หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  17 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  14 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)  6 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562  2 ม.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  24 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเนินแค  4 ธ.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง  4 ธ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  4 ธ.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ประจำปี 2563  24 ต.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  24 ต.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานสำนักงานปลัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562  24 ต.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง  21 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562  10 ต.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)  1 ต.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562  1 ต.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562  4 ก.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ท่านั่ง หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  13 ส.ค. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965