หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 

 
โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังกร่าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะล จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่านั่ง มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกในครัวเรือนด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 13.25 น. โดย คุณ อัครชา วันตา

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965