หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 


นายเลิศ บัวทอง
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 


นายมนัส คุ้มยิ้ม
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง


นายวิรัตน์ บุญประเสริฐ
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 
 


นายชนะ อ่อนจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายพัฒน์ จันทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางเวียงพิงค์ ผลโสตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางนงนุช บุญเรือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายบำรุง รอดมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายไพบูลย์ สะกุลณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายเพิ่ม อ่อนโส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6