หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 


-ว่าง-
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 


-ว่าง-
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง


-ว่าง-
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 
 


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6