หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ทะนง   โครงการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565 18 ม.ค. 2565
อบต.งิ้วราย   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ฆะมัง   จ้างซ่อมแซมรถหน้าตัก-หลังขุด หมายเลขทะเบียน ตค 9301 พิจิตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ฆะมัง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่หลวง   จ้างเหมาจัดทำตรายาง(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ห้วยแก้ว   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง เชฟโรเลต บต.5768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๕๘๕๒ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๐๓ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.กำแพงดิน   จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.หอไกร   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก 18 ม.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๕๙ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ ๕๗๙๔ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๒๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองยุทธศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุเกษตร (อาหารนกกระจอกเทศ ประจำเดือน มกราคม 2565) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.บางลาย   ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่ขวาง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.บางไผ่   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บฉ 6664 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.คลองทราย   ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่หลวง   จ้างเหมาจัดทำตรายาง(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่หลวง   จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่หลวง   จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมมอเตอร์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.วังตะกู   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านวังกร่างใต้ สายบ้าน นาง จรูญ สุขแสง (ตอนที่ 1) 17 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 485