หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำยาเคมีชนิดผสมเดลต้าเมทริน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (พ.ค.-มิ.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11 บาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)