หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมตรวจเช็คระยะรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๓๕๘ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายและตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30