หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด สีดำ ขนาด ๑๒ แกลลอน (๔๐ ลิตร) ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกำจัดขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๐.๕ X ๑.๐๐ เมตร พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานนักการภารโรง ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38