หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่ที่ ๖ บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง ถนนสาย พจ.ถ.๔๔-๐๑๔ (สายหนองขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (แบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อน้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง อบต.ท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อสว่านโรตารี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด ๑๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 59