หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลือง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๔๔-๐๒๗ สาย ๕-๓-๔ ตอน ๒ บ้านวังกร่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านั่ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู. เอช. ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิิลิตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ขนาด ๗.๓๐x๓.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]เช่าเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณสถานที่ปิดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13