หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อปลั๊กไฟ ขนาด ๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]



จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]



ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]



โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 27 ก.พ. 2567 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ( ๒๐๐ มิลลิลิตร) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เฉพาะวันทำการ) และเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 65