หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
 
  ในสมัยก่อนชาวบ้านใช้การคมนาคมทางน้ำเนื่องจากมีแม่น้ำยมไหลผ่านจึงมีการค้าขายสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวของ เครื่องใช้ ซึ่งทุก ๆ วัน จะมีเรือนำสินค้าดังกล่าวมาขายและชาวบ้านโดยเฉพาะพวกแม่บ้านและหญิงสาวเป็นส่วนมากที่จะมานั่งคอยที่ท่าน้ำหน้าบ้าน เพื่อรอซื้อสินค้าจากเรือที่มาขายสินค้าผ่านไป – มา และสาเหตุที่ผู้มารอซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงเรียกกันว่า “ท่านาง” ภายหลังเพี้ยนมาเป็น “ท่านั่ง” จนถึงปัจจุบัน
 
 
  ตำบลท่านั่ง เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของ อำเภอโพทะเล ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโพทะเล ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 32.895 ตารางกิโลเมตร 16,323 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เนินมะกอก
ต.ฆะมัง
อ.บางมูลนาก
อ.ชุมแสง
จ.พิจิตร
จ.นครสวรรค์
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 3,876 คน แยกเป็น
 
ชาย  จำนวน 1,910 คน คิดเป็นร้อยละ 49.28
 
หญิง จำนวน 1,966 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,140 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 119 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังแดง 257 278 535 167  
2   บ้านเนินแค 299 323 622 199
  3   บ้านวังกร่าง 237 242 479 144  
4   บ้านท่านั่ง 408 386 794 211
  5   บ้านวังแดง 355 372 727 211  
6   บ้านวังทอง 354 365 719 208
    รวม 1,910 1,966 3,876 1,140
 
 
  ตำบลท่านั่ง มีสภาพภูมิประเทศพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
 
     

อาชีพทำการเกษตร(ทำนา) 64 %

อาชีพรับจ้างทั่วไป 15 %

อาชีพค้าขาย 13 %

อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 %

อาชีพอื่น ๆ 3 %