หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 


นายอนันต์ อ่อนจันทร์
นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 


นายสมหมาย ชูฟัก
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง


นายบุญเชิญ จั่นมา
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 


นายวรพล บุพนิมิตร
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965